İtalyanca Günlük konuşma ve tanışma cümleleri

Günlük İtalyanca Diyaloglar

SELAMLAŞMA ve HAL-HATIR SORMA KALIPLARI

Buongiorno : İyi günler
Buonasera : İyi akşamlar
Arrivederci : Görüşmek üzere
Buonanotte :İyi geceler
Grazie : Teşekkürler
Grazie Mille : Çok Teşekkürler
Come stai ? : Resmi olmayan cümle tipi (nasılsın?)
Come sta ? : Resmi olan cümle tipi (nasılsın?)
Come vai ? : Resmi olmayan cümle tipi (nasıl gidiyor?)
Come va ? : Resmi olan cümle tipi (nasıl gidiyor?)

VEDALAŞMA KALIPLARI

Allahaısmarladık ! ( Arkadaşlar Arasında )
CIAO ( çao ) : ARRIVEDERCI ( arrivederçi )
Allahaısmarladık ! ( Resmi kişiler arasında , büyüklere ) : ARRIVEDERLA ( arrivederla )
Yine Görüşürüz ! : CI VEDIAMO ( çi vediyamo )
Yakında Görüşürüz ! : A PRESTO ( a presto )
İyi Yolculuklar ! : BUON VIAGGIO ( bon viyac’co )
Herşey Gönlünüzce Olsun ! : TANTE BELLE COSE ( tante belle koze )
Yarın Görüşürüz ! : CI VEDIAMO DOMANI ( çi vediyamo domani )
Akşama Görüşürüz ! : CI VEDIAMO STASERA ( çi vediamo stasera )
İyi Geceler ! : BUONA NOTTE ( bona notte )
Şimdilik Hoşçakalın ! : ARRIVEDERCI PER ADESSO ( arrivederçi per adesso )
İzninizle Vedalaşalım ! : COL SUO PERMESSO , CI CONGEDIAMO ( kol suo permesso , çi koncediyamo )
Bizi ( Beni ) Unutmayınız ! : NON CI ( MI ) DIMENTICHI ( non çi ( mi ) dimentiki )
Sağlıcakla Kalın !: MI STIA BENE ( mi stiya bene )

SIK KULLANILAN KISA KALIPLAR

Baba : padre
Anne : madre
Erkek Çocuğu : figlio
Kız Çocuğu : figlia
Koca : marito
Karı : moglie
Büyük Baba : nonno
Büyük Anne : nonna
Erkek Çocuk : bambino
Kız Çocuk : bambina
Erkek Kardeş : fratello
Kız Kardeş : sorella
Amca ( Dayı ) : zio
Teyze ( Hala ) : zia
Yeğen : nipote
Kuzen : cugino
Chi : Kim
Che : Ne
Dove : Nerede
Quando : Ne zaman
Come : Nasıl
Quanto : Ne kadar
Perché : Niçin
Per favore ripeta : Lütfen tekrarlayınız.
Voglio imparare I’italiano : İtalyanca öğrenmek istiyorum.
Da un anno imparo I’italiano : Bir yıldır italyanca öğreniyorum.
Cosa mi consiglia ? : Bana ne tavsiye edersiniz?
Che lavaro fa? : Mesleğiniz nedir?
Mi piace aiutare i turisti : Turistlere yardım etmeyi severim.
Mi piace molto viaggiare : Yolculuk yapmayı çok severim.
Permesso?: Müsaade eder misiniz?
Cosa desidera : Ne arzu edersiniz?
Come vuole ? : Nasıl istersiniz?
Ci vediamo presto ? : Yakında görüşürüz
devo andare : gitmek zorundayım
Quando ci vedremo ?: Ne zaman görüşecegiz?
Buon fortuna : İyi şanslar
Posso aiutarla? : Size yardım edebilir miyim?
Dove posso trovare un taxi? : Nerede bir taksi bulabilirim?
E’ troppo presto : Çok erken
Sta mattina il tempo era brutto : Bu sabah hava çok kötüydü
Per me e’ lo stesso: Benim için farketmez
Non credo : Sanmıyorum

KENDİNİ TANITMA-TANIŞMA KALIPLARI

Di dove sei ? : Resmi olmayan soru tipi (neredensin?)
Di dove è ? : Resmi olan soru tipi (neredensiniz?)
Sono di Turchia : Türkiye’denim.
Sono di Parigi : Paris’denim.
Mi presento : Kendimi size takdim edeyim.
Piacera di aveglia conosciuta : Sizi tanıdığıma memnun oldum.
Lei e’il signor Emre ? : Siz Emre Bey misiniz?

italyanca tanışma

-Come ti chiami? – adın nedir?
-Mi chiamo …-adım ….
-Di Dove Sei?- nerelisin?
-Sono Di..istanbul- istanbulluyum
-Buongiorno-İyi günler
-Ciao-Ciao bella
-Buonasera-İyi akşamlar
-Arrivederci-Görüşmek üzere
-Buananotte-İyi geceyarıları
-Grazie-Teşekkürler

italyanca sayılar

NİCEL SAYILAR:

İtalyancada ilk 100 nicel sayı aşağıdaki gibidir:

1 uno İtalyanca’da bir sayısı 51 cinquantuno İtalyanca’da ellibir sayısı
2 due İtalyanca’da iki sayısı 52 cinquantadue İtalyanca’da elliiki sayısı
3 tre İtalyanca’da üç sayısı 53 cinquantatré İtalyanca’da elliüç sayısı
4 quattro İtalyanca’da dört sayısı 54 cinquantaquattro İtalyanca’da ellidört sayısı
5 cinque İtalyanca’da beş sayısı 55 cinquantacinque İtalyanca’da ellibeş sayısı
6 sei İtalyanca’da altı sayısı 56 cinquantasei İtalyanca’da ellialtı sayısı
7 sette İtalyanca’da yedi sayısı 57 cinquantasette İtalyanca’da elliyedi sayısı
8 otto İtalyanca’da sekiz sayısı 58 cinquantotto İtalyanca’da ellisekiz sayısı
9 nove İtalyanca’da dokuz sayısı 59 cinquantanove İtalyanca’da ellidokuz sayısı
10 dieci İtalyanca’da on sayısı 60 sessanta İtalyanca’da altmış sayısı
11 undici İtalyanca’da onbir sayısı 61 sessantuno İtalyanca’da altmışbir sayısı
12 dodici İtalyanca’da oniki sayısı 62 sessantadue İtalyanca’da altmışiki sayısı
13 tredici İtalyanca’da onüç sayısı 63 sessantatré İtalyanca’da altmışüç sayısı
14 quattordici İtalyanca’da ondört sayısı 64 sessantaquattro İtalyanca’da altmışdört sayısı
15 quindici İtalyanca’da onbeş sayısı 65 sessantacinque İtalyanca’da altmışbeş sayısı
16 sedici İtalyanca’da onaltı sayısı 66 sessantasei İtalyanca’da altmışaltı sayısı
17 diciassette İtalyanca’da onyedi sayısı 67 sessantasette İtalyanca’da altmışyedi sayısı
18 diciotto İtalyanca’da onsekiz sayısı 68 sessantotto İtalyanca’da altmışsekiz sayısı
19 diciannove İtalyanca’da ondokuz sayısı 69 sessantanove İtalyanca’da altmışdokuz sayısı
20 venti İtalyanca’da yirmi sayısı 70 settanta İtalyanca’da yetmiş sayısı
21 ventuno İtalyanca’da yirmibir sayısı 71 settantuno İtalyanca’da yetmişbir sayısı
22 ventidue İtalyanca’da yirmiiki sayısı 72 settantadue İtalyanca’da yetmişiki sayısı
23 ventitré İtalyanca’da yirmiüç sayısı 73 settantatré İtalyanca’da yetmişüç sayısı
24 ventiquattro İtalyanca’da yirmidört sayısı 74 settantaquattro İtalyanca’da yetmişdört sayısı
25 venticinque İtalyanca’da yirmibeş sayısı 75 settantacinque İtalyanca’da yetmişbeş sayısı
26 ventisei İtalyanca’da yirmialtı sayısı 76 settantasei İtalyanca’da yetmişaltı sayısı
27 ventisette İtalyanca’da yirmiyedi sayısı 77 settantasette İtalyanca’da yetmişyedi sayısı
28 ventotto İtalyanca’da yirmisekiz sayısı 78 settantotto İtalyanca’da yetmişsekiz sayısı
29 ventinove İtalyanca’da yirmidokuz sayısı 79 settantanove İtalyanca’da yetmişdokuz sayısı
30 trenta İtalyanca’da otuz sayısı 80 ottanta İtalyanca’da seksen sayısı
31 trentuno İtalyanca’da otuzbir sayısı 81 ottantuno İtalyanca’da seksenbir sayısı
32 trentadue İtalyanca’da otuziki sayısı 82 ottantadue İtalyanca’da sekseniki sayısı
33 trentatré İtalyanca’da otuzüç sayısı 83 ottantatré İtalyanca’da seksenüç sayısı
34 trentaquattro İtalyanca’da otuzdört sayısı 84 ottantaquattro İtalyanca’da seksendört sayısı
35 trentacinque İtalyanca’da otuzbeş sayısı 85 ottantacinque İtalyanca’da seksenbeş sayısı
36 trentasei İtalyanca’da otuzaltı sayısı 86 ottantasei İtalyanca’da seksenaltı sayısı
37 trentasette İtalyanca’da otuzyedi sayısı 87 ottantasette İtalyanca’da seksenyedi sayısı
38 trentotto İtalyanca’da otuzsekiz sayısı 88 ottantotto İtalyanca’da seksensekiz sayısı
39 trentanove İtalyanca’da otuzdokuz sayısı 89 ottantanove İtalyanca’da seksendokuz sayısı
40 quaranta İtalyanca’da kırk sayısı 90 novanta İtalyanca’da doksan sayısı
41 quarantuno İtalyanca’da kırkbir sayısı 91 novantuno İtalyanca’da doksanbir sayısı
42 quarantadue İtalyanca’da kırkiki sayısı 92 novantadue İtalyanca’da doksaniki sayısı
43 quarantatré İtalyanca’da kırküç sayısı 93 novantatré İtalyanca’da doksanüç sayısı
44 quarantaquattro İtalyanca’da kırkdört sayısı 94 novantaquattro İtalyanca’da doksandört sayısı
45 quarantacinque İtalyanca’da kırkbeş sayısı 95 novantacinque İtalyanca’da doksanbeş sayısı
46 quarantasei İtalyanca’da kırkaltı sayısı 96 novantasei İtalyanca’da doksanaltı sayısı
47 quarantasette İtalyanca’da kırkyedi sayısı 97 novantasette İtalyanca’da doksanyedi sayısı
48 quarantotto İtalyanca’da kırksekiz sayısı 98 novantotto İtalyanca’da doksansekiz sayısı
49 quarantanove İtalyanca’da kırkdokuz sayısı 99 novantanove İtalyanca’da doksandokuz sayısı
50 cinquanta İtalyanca’da elli sayısı 100 cento İtalyanca’da yüz sayısı

 

Nicel sayılar ‘uno’ (bir) ve ‘mille’ (bin) dışında değişkenlik göstermez. Mille, çoğul halde ‘mila’ya dönüşür:

101 centouno 600 seicento 3000 tremila
102 centodue 700 settecento 1.000.000 un milione
200 duecento 800 ottocento 3.000.000 tremilioni
300 trecento 900 novecento 1.000.000.000 un miliardo
400 quattrocento 1000 mille 3.000.000.000 tre miliardi
500 cinquecento 2000 duemila 4.000.000.000 quattro miliardi

İtalyancada 1000’e kadar olan sayılar tek bir sözcük olarak yazılır. 1000’den sonraki sayılar, e bağlacıyla yazılır. Örneğin

1001, mille e uno
2014, due mila e quattordici

diye yazılır.

Ancak günümüzde sıklıkla tek sözcük olarak yazılmaktadır:

1001: milleuno
2014: duemilaquattordici
754 = settecentocinquantaquattro
1.054 = mille e cinquantaquattro VEYA millecinquantaquattro
13 agosto 1997 = tredici agosto millenovecentonovantasette
184.678 lire = centottantaquattromilaseicentosettantotto lire

 

SIRA SAYILARI:

Sıra sayıları bir sayının diğer sayılara göre pozisyonunu ve sırasını belirtmekte kullanılır. İtalyanca sıra sayıları cinsiyete ve tekil veya çoğul olmasına göre değikenlik gösterir. Örneğin birinci anlamına gelen primo’nun dört hali vardır:

primo (tekil/erkek)
prima (tekil/dişi)
primi (çoğul/erkek)
prime (çoğul/dişi)

İlk on sayının kendine özgü biçimleri vardır:

birinci primo
ikinci secondo
üçüncü terzo
dördüncü quarto
beşinci quinto
altıncı sesto
yedinci settimo
sekizinci ottavo
dokuzuncu nono
onuncu decimo

 

Devam eden sayılarda son sesli harf düşürülür ve sonuna -esimo soneki eklenir:

undici => undicesimo
quindic i=> quindicesimo
cento => centesimo

 

Kimi özel durumlarda ise sondaki sesli harf korunur:

ventitré => ventitreesimo
trentatré => trentatreesimo
ventisei => ventiseiesimo 

 

KISALTMALAR:
Sıra sayılarını kısaltırken ya Roma rakamları kullanılır (özellikle yüzyıl belirtirken) : I, II, III, IV, V … ya da asıl sayının sağ üstüne küçük bir o işareti iliştirilir:

1o= birinci (erkek) (primo diye okunur)
1a = birinci (dişi) (prima diye okunur)

(Dişiler için “a”, çoğul erkek için “i”, çoğul dişi için “e” kullanılır)

 

GÜNLER: Günleri belirtirken nicel sayıları kullanırız. Tek istisna ilk gün yani primo’dur:

Örneğin
5 Nisan => 5 aprile (cinque aprile)
12 Ocak => 12 gennaio (dodici gennaio)
1 Mayıs => 1 maggio (primo maggio) (istisna)

Tüm bunları bir tabloyla verecek olursak:

 

İtalyancada nicel sayılar
I numeri cardinali in italiano
İtalyancada sıra sayıları
I numeri ordinali in italiano
0 zero
1 uno
2 due
3 tre
4 quattro
5 cinque
6 sei
7 sette
8 otto
9 nove
10 dieci
11 undici
12 dodici
13 tredici
14 quattordici
15 quindici
16 sedici
17 diciassette
18 diciotto
19 diciannove
20 venti
21 ventuno
22 ventidue
27 ventisette
28 ventotto
29 ventinove
30 trenta
31 trentuno
32 trentadue
40 quaranta
50 cinquanta
60 sessanta
70 settanta
80 ottanta
90 novanta
100 cento
101 centouno
102 centodue
200 duecento
300 trecento
400 quattrocento
500 cinquecento
600 seicento
700 settecento
800 ottocento
900 novecento
1000 mille
2000 duemila
3000 tremila
1.000.000 un milione
3.000.000 tremilioni
1.000.000.000 un miliardo
3.000.000.000 tre miliardi
primo
secondo
terzo
quarto
quinto
sesto
settimo
ottavo
nono
10° decimo
11° undicesimo
12° dodicesimo
13° tredicesimo
14° quattordicesimo
15° quindicesimo
16° sedicesimo
17° diciassettesimo
18° diciottesimo
19° diciannovesimo
20° ventesimo
21° ventunesimo
22° ventiduesimo
23° ventitreesimo
24° ventiquattresimo
25° venticinquesimo
26° ventiseiesimo
27° ventisettesimo
28° ventiottesimo
29° ventinovesimo
30° trentesimo
40° quarantesimo
50° cinquantesimo
60° sessantesimo
70° settantesimo
80° ottantesimo
90° novantesimo
100° centesimo
101° centounesimo
102° centoduesimo
200° duecentesimo
300° trecentesimo
400° quattrocentesimo
500° cinquecentesimo
600° seicentesimo
700° settecentesimo
800° ottocentesimo
900° novecentesimo
1000° millesimo
2000° duemilesimo
1.000.000° milionesimo

italyanca renkler

Renkler

Renklerin tonları dahil, İtalyanca değişik renklerin isimlerini öğrenin.

di che colore è? ne renk?
bianco beyaz
giallo sarı
arancione turuncu
rosa pembe
rosso kırmızı
marrone kahverengi
verde yeşil
blu mavi
viola viyola
grigio Atlantik Okyanusu
nero siyah

Renk tonları

marrone chiaro açık kahverengi
verde chiaro açık yeşil
blu chiaro açık mavi
marrone scuro koyu kahverengi
verde scuro koyu yeşil
blu scuro koyu mavi

italyanca isim sorma?

İtalyancada Ad (İsim) Sorma

İtalyancada ad (isim) sorma aşağıdaki cümle ile yapılır. Bu cümle genellikle resmi olmayan ortamlarda kullanılır.

Come ti chiami? (Kome ti kiyami?) : Adın ne?

Mi chiamo Maria

Resmi ortamlarda, davetlerde tanımadığınız bir kişinin adı sormak istiyorsanız aşağdaki cümle kullanılır.

Come si chiama? (Kome si kiyama?) : Adınız nedir?

Mi chiamo Antonino. (Mi kiyamo Antonino) : Benim adım Antonino.

Come si chiama? soru cümlesi onun adı ne anlamında da kullanılır.

Come si chiama? (Kome si kiyama?) : Onun adı ne?

Lui / Lei si chiama Mario/a. (Lui / Lei si kiyama Mario/a)

come: ne anlamındadır.